Privacy verklaring

Privacy Verklaring

MHS bvba / Snipergear.be neemt je privacy ernstig. Wij zetten ons in om een sterke beveiliging van je persoonsgegevens te garanderen en de wet van 8 december 1992 evenals de Europese regelgeving toe te passen. In deze privacy verklaring vind je een gedetailleerd overzicht van je persoonsgegevens en waarvoor we die gebruiken.

Wie verwerkt je gegevens?

We verzamelen de persoonsgegevens die je deelt met MHS bvba / Snipergear.be in het kader van een aankoop (online of in de winkel), naar aanleiding van een beroep op onze dienst na verkoop of onze consumentendienst, of bij de creatie of activatie van je MHS bvba / Snipergear.be account. Verder worden ook gegevens verzameld als je je mening geeft over onze producten of diensten, of tijdens het surfen op onze website (zie ook Cookie Policy).

Het kan gebeuren dat MHS bvba / Snipergear.be je gegevens verkrijgt via een derde partij, voor zover je die partij toestemming gegeven hebt om je gegevens te delen.

Voorbeelden van de gegevens die we verzamelen:

Naam, voornaam, adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgegevens, dossiers van onze dienst na verkoop of consumentendienst, aanvragen voor een terugbetaling van een prijsverschil, geconsulteerde artikels en navigatie op onze site,...

Wat doen we met je gegevens?

We hebben verschillende wettelijke gronden voor de verwerking van je gegevens. Voor het grootste deel zijn de verwerkingen gebaseerd op de verkoopsovereenkomst die we met jou hebben. Verder gebeuren sommige verwerkingen ook op basis van onze legitieme belangen, op basis van je toestemming, of op basis van wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld fiscale en boekhoudkundige verplichtingen).

Je persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende redenen :

Je kan je op elk moment verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerci�le e-mails (zoals newsletters). Je kan ons deze vraag per e-mail (info@snipergear.be) of per post (Haachtsesteenweg 234, B-1910 Kampenhout Belgi� stellen.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We bewaren je gegevens gedurende onze commerci�le relatie en voor de gemiddelde levensduur van 12 Maanden zodat we je de best mogelijke dienst na verkoop kunnen bieden.

Camerabeelden en telefoongesprekken worden bewaard gedurende 1 maand.

Worden mijn gegevens gedeeld met andere partijen?

MHS bvba / Snipergear.be kan je gegevens delen met derden in het geval van het uitbesteden van bepaalde diensten:

We waken erover dat deze externe partijen je gegevens verwerken op een veilige manier. Als je gegevens overgedragen worden buiten de Europese Unie zorgen we ervoor dat deze overdracht contractueel geregeld is, met garanties die minstens voldoen aan de Europese regelgeving. Wat zijn mijn rechten in het kader van de verwerking van persoonsgegevens? Als consument heb je steeds het recht om je persoonlijke gegevens in te kijken, het recht om verkeerde of verouderde gegevens te corrigeren of te schrappen en het recht om je te verzetten tegen de verwerking van je gegevens. Je kan eveneens je recht op vergetelheid of op de overdraagbaarheid van je gegevens uitoefenen. Hiervoor kan je je vraag per e-mail richten aan info@snipergear.be) of per post (Haachtsesteenweg 234, B-1910 Kampenhout Belgi� .

Daarnaast kan je je ook verzetten tegen het gebruik van je gegevens voor commerci�le e-mails (zoals newsletters).. Je kan deze vraag stellen per e-mail info@snipergear.be) of per post (Haachtsesteenweg 234, B-1910 Kampenhout Belgi� .

In geval van een klacht over de uitoefening van je rechten kan je ook terecht bij Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit via hun website www.privacycommission.be. Je kan hen ook bereiken via e-mail naar commission@privacycommission.be of telefonisch via het nummer 02 274 48 78. Wat doet MHS bvba/ snipergear.be om mijn gegevens te beveiligen? MHS bvba / snipergear.be verbindt er zich toe om de nodige organisatorische en technische maatregelen te nemen om je gegevens te beveiligen tegen vernietiging, verlies of ongeautoriseerde aanpassingen. Dit houdt onder andere in dat we werken met een firewall en dat niet alle werknemers dezelfde interne toegangen hebben. Waar kan je terecht in geval van vragen en opmerkingen ? Om gratis een kopie te ontvangen van deze Privacy Verklaring of voor vragen over je persoonlijke gegevens kan je MHS bvba/snipergear.be contacteren via e-mail op info@snipergear.be) of per post (Haachtsesteenweg 234, B-1910 Kampenhout Belgi� .

Kan deze Privacy Verklaring gewijzigd worden?

Deze Privacy Verklaring werd laatst herzien op 16/05/2018 en kan steeds aangepast worden. Je wordt niet op de hoogte gesteld in geval van veranderingen, maar je kan wel steeds de laatste versie op deze pagina.

Nederlands | English